Search
Close this search box.

Category: Trivselsmåling

Trivselsmåling

Mental helse blandt norske dyrlæger

Adskillige undersøgelser har vist øgede selvmordsrater blandt dyrlæger. Denne norske undersøgelse ser på selvmordstanker og -adfærd blandt dyrlæger i Norge og relaterede faktorer. Undersøgelsen var

Trivselsmåling

Bestil jeres egen arbejdsglædemåling

Skal I med i næste runde af trivselsmålinger?  Løbende arbejdsglædemålinger er en vigtig del af at holde fokus på arbejdsglæden. Nogle måler en gang årligt

NFA trivselsrapport om dyrlægebranchens trivsel
Trivselsmåling

NFA-undersøgelse

I 2022 gennemførte Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en trivselsmåling for DDD blandt personer i dyrlægebranchen. Undersøgelsen har titlen ‘Psykosocialt arbejdsmiljø i klinisk dyrlægepraksis. En