Search
Close this search box.

Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021 giver overblik over voksne danskeres sundhed, sygelighed og trivsel. Samtidig belyser undersøgelsen det seneste årtis udvikling inden for disse områder ved at benytte data fra de tidligere sundhedsprofilundersøgelser, der blev foretaget i 2010, 2013 og 2017 (1-3).

I denne rapport præsenteres resultater for udvalgte områder af spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det?, som er foretaget af landets fem regi- oner og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, i februar til maj 2021. Resultater fra undersøgelsen er offentligt tilgængelige og kan findes i den nationale database www.danskernessundhed.dk.

Dataindsamlingen er baseret på et spørgeskema,

som blev udsendt til 324.000 personer på 16 år eller derover med bopæl i Danmark. I alt deltog 183.646 personer, hvilket svarer til 56,7 % af de adspurgte.

Du kan læse undersøgelsen her

Der er også en kort version her.