Fund og fakta (slides fra arbejdsglædeworkshop)

På arbejdsglædeworkshops for dyrlægebranchen handlede eftermiddagen blandt andet om de fund og fakta, der danner grundlag for arbejdet med arbejdsglæde i regi af Velliv – og som denne værktøjskasse blandt andet bygger på.