Search
Close this search box.

Kollegahjælpen – støtte til dyrlæger, VSP’er og VSP-elever i kritiske livssituationer

 • Er du dyrlæge, veterinærsygeplejerske eller veterinærsygeplejerskeelev i dyrlægepraksis?
 • Eller pårørende til en af faggrupperne?
 • Ønsker du en samtale og hjælp, fordi du er i en vanskelig situation?
Så kan kollegahjælpen hjælpe dig. Telefonnumre på kollegahjælpere finder du længere nede på siden!
Du kan ringe til en af de dyrlæger eller veterinærsygeplejersker, som er med i ordningen. De lytter, vejleder og kan informere dig om instanser, hvor du kan søge professionel hjælp (læge, psykolog, kriselinjer og lignende). Deres telefonnumre finder du hér på siden.
 

Hvad kan du ringe om?

Du kan ringe om emner og situationer, som oplever er vanskelige for dig at håndtere og hvor du gerne vil have en samtalepartner. Det kan eksempelvis være noget på jobbet, i privatlivet, helbredsmæssigt eller en kombination. Kollegahjælperne er klædt på til at kunne håndtere svære samtaler. Men de er ikke professionelle inden for feltet. De kan hjælpe dig. Og de ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for professionel hjælp.

Om kollegahjælperne & tavshedspligt

Der er pt tilknyttet seks dyrlæger og tre veterinærsygeplejersker til ordningen. De arbejder på frivillig basis. De har tilmeldt sig ordningen, fordi de gerne vil hjælpe branchekollegaer, som er i en svær situation. Kollegahjælperne har skrevet under på, at samtalerne er fortrolige og at de har tavshedspligt; dog er der lovgivningsmæssige undtagelser, fordi de – som alle andre borgere – er underlagt underretningspligt og afværgepligt, som træder i kraft, hvis der gives udtryk for: 1) konkrete planer om selvskade, 2) Misrøgt, misbrug mv. af børn, 3) alvorlig kriminalitet.

Kollegahjælperen vil informere dig om dette, i fald det er relevant. Der vil ikke foregå underretning, uden at du har fået information om det.

Hvordan tager du kontakt?

Du kan se en liste over kollegahjælperne i nedenstående. De er til en vis grad anonymiseret, men dog med oplysninger, så du kan få en idé om, hvem der vil være bedst for dig at henvende dig til. Du bestemmer selv, hvem af kollegahjælperne, du ønsker kontakt med. Du sender en sms til det pågældende nummer med beskeden: “Kære kollegahjælper. Jeg ønsker en samtale.”  Herefter bliver du kontaktet. Hvis den pågældende kollegahjælper ikke har mulighed for at hjælpe dig på det aktuelle tidspunkt, vil vedkommende foreslå dig en af de tilgængelig kollegahjælpere eller foreslå et andet tidspunkt. Det er op til dig, hvad du vælger.

Hvis du har brug for flere samtaler, så aftaler du dette med kollegahjælperen. Samtalerne foregår sædvanligvis over telefonen, men andet kan også aftales.

Liste over kollegahjælpere

Husk først at sende en sms, som kollegahjælper besvarer for at aftale opkaldet.

DYRLÆGER

 • Hanne, mange års erfaring som ansat i smådyrspraksis. Tlf. 60 31 98 70
 • Niels, mange års erfaring fra smådyrspraksis (som ejer og ansat). Tlf. 28 57 01 61
 • Cecilie, 29 år, ansat på smådyrshospital Tlf. 31 23 70 39
 • Ditte, 33 år, ansat i smådyrspraksis. Tlf. 40 15 95 26
 • Thea, ejer smådyrspraksis. Tlf. 50 82 60 18
 • Vibeke, mange års erfaring som smådyrsdyrlæge, medejer af blandet praksis. Sidder i tværfagligt brancheudvalg for arbejdsglæde Tlf. 21 60 64 49
 • Charlotte, 64 år, mange års erfaring som ansat og selvstændig i smådyrspraksis Tlf. 20208085
 • Ken, 66 år, tidl. medejer og ansat i kæde, nu ansat i privat praksis. Tlf. 71 94 54 80

VETERINÆRSYGEPLEJERSKER
 • Ida, Tlf. 28 77 76 69
 • Nanna, Tlf. 61 67 76 32
 • Birte, 59 år, ansat Tlf. 27 62 37 16
 • Sascha, Tlf. 26856210 

Vil du gerne være kollegahjælper? Ønsker du at støtte projektet?  Send os en mail

Artikler om kollegahjælpen

Læs artikel om Kollegahjælpen: “Det vigtigste er at lytte”, bragt i Journalen, Faggruppe Familiedyrs blad, maj 2024.

Læs artikel om Kollegahjælpen  bragt i Magasinet Dyrlægen nr. 5/2023.

Psykolog Mia Schwartz (t.v.) har klædt de frivillige kollegahjælpere på til at kunne håndtere svære samtaler. Hun ser ordningen som yderst værdigfuld. Birte og Niels er af ad ordningens kollegahjælpere.

Inspireret af norsk model

I Norge har den norske veterinærforening lavet en lignende kollegahjælpe-ordning med dyrlæger, som på frivillig basis stiller sig til rådighed. Se mere på:  https://www.vetnett.no/kollegahjelpen/

Her ses tre norske kollegahjælpere i grøn ‘uniform’ sammen med Helene Seljenes, der har gennemført en undersøgelse med titlen: Professional help-seeking behaviour for mental health problems among veterinarians in Norway: a nationwide, cross-sectional study (The NORVET study)

 

Vil du støtte en god sag?

  praQtice søger sponsorstøtte til uddannelsesprogram for kollegahjælpere, til indkøb og tryk af jakker, så kollegahjælpere kan genkendes eksempelvis på årsmødet, gratis adgang til årsmødet for kollegahjælpere samt støtte til koordinerings- og sparringsmøde. Der er ingen midler til at finansiere noget af dette. Skulle du og din virksomhed være interesseret i at støtte ordningen, så hører vil meget gerne fra jer for at drøfte samarbejdsmuligheder. Send os en mail.