Kollegahjælpen – støtte til dyrlæger, VSP’er og VSP-elever i kritiske livssituationer

 • Er du dyrlæge, veterinærsygeplejerske eller veterinærsygeplejerskeelev i dyrlægepraksis?
 • Eller pårørende til en af faggrupperne?
 • Ønsker du en samtale og hjælp, fordi du er i en vanskelig situation?
Så kan kollegahjælpen hjælpe dig.
Du kan ringe til en af de dyrlæger eller veterinærsygeplejersker, som er med i ordningen. De lytter, vejleder og kan informere dig om instanser, hvor du kan søge professionel hjælp (læge, psykolog, kriselinjer og lignende). Deres telefonnumre finder du hér på siden.
 

Hvad kan du ringe om?

Du kan ringe om emner og situationer, som oplever er vanskelige for dig at håndtere og hvor du gerne vil have en samtalepartner. Det kan eksempelvis være noget på jobbet, i privatlivet, helbredsmæssigt eller en kombination. Kollegahjælperne er klædt på til at kunne håndtere svære samtaler. Men de er ikke professionelle inden for feltet. De kan hjælpe dig. Og de ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for professionel hjælp.

Om kollegahjælperne & tavshedspligt

Der er pt tilknyttet seks dyrlæger og tre veterinærsygeplejersker til ordningen. De arbejder på frivillig basis. De har tilmeldt sig ordningen, fordi de gerne vil hjælpe branchekollegaer, som er i en svær situation. Kollegahjælperne har skrevet under på, at samtalerne er fortrolige og at de har tavshedspligt; dog er der lovgivningsmæssige undtagelser, fordi de – som alle andre borgere – er underlagt underretningspligt og afværgepligt, som træder i kraft, hvis der gives udtryk for: 1) konkrete planer om selvskade, 2) Misrøgt, misbrug mv. af børn, 3) alvorlig kriminalitet.

Kollegahjælperen vil informere dig om dette, i fald det er relevant. Der vil ikke foregå underretning, uden at du har fået information om det.

Hvordan tager du kontakt?

Du kan se en liste over kollegahjælperne i nedenstående. De er til en vis grad anonymiseret, men dog med oplysninger, så du kan få en idé om, hvem der vil være bedst for dig at henvende dig til. Du bestemmer selv, hvem af kollegahjælperne, du ønsker kontakt med. Du sender en sms til det pågældende nummer med beskeden: “Kære kollegahjælper. Jeg ønsker en samtale.”  Herefter bliver du kontaktet. Hvis den pågældende kollegahjælper ikke har mulighed for at hjælpe dig på det aktuelle tidspunkt, vil vedkommende foreslå dig en af de tilgængelig kollegahjælpere eller foreslå et andet tidspunkt. Det er op til dig, hvad du vælger.

Hvis du har brug for flere samtaler, så aftaler du dette med kollegahjælperen. Samtalerne foregår sædvanligvis over telefonen, men andet kan også aftales.

Artikel om kollegahjælpen i Magasinet Dyrlægen:

Liste over kollegahjælpere

Husk at sende en sms, hvor I aftaler opkaldet.

DYRLÆGER

 • Hanne, mange års erfaring som ansat i smådyrspraksis. Tlf. 60 31 98 70
 • Niels, mange års erfaring fra smådyrspraksis (som ejer og ansat). Tlf. 28 57 01 61
 • Cecilie, 29 år, ansat på smådyrshospital Tlf. 31 23 70 39
 • Ditte, 33 år, ansat i smådyrspraksis. Tlf. 40 15 95 26
 • Thea, ejer smådyrspraksis. Tlf. 50 82 60 18
 • Vibeke. Tlf. 21 60 64 49
 • Ken, 66 år, tidl. medejer og ansat i kæde, nu ansat i privat praksis. Tlf. 71 94 54 80 
 
VETERINÆRSYGEPLEJERSKER
 • Ida, Tlf. 28 77 76 69
 • Nanna, Tlf. 61 67 76 32
 • Birte, 59 år, ansat Tlf. 27 62 37 16
 • Sascha, Tlf. 26856210 

Vil du gerne være kollegahjælper? Ønsker du at støtte projektet?  Send os en mail

Inspireret af norsk model

Kollegahjælpen er inspireret af Norge, hvor frivillige dyrlæger yder frivillig hjælp pr. telefon til fagfæller i krævende livssituationer.

Hovedmålet med Kollegahjælpen er at tilbyde en samtalepartner til dyrlægekollegaer og veterinærsygeplejersker, som søger hjælp.

Kollegahjælperen kan give medmenneskelig støtte. Kollegahjælperen har tavshedspligt og kontakter ikke arbejdsgiver eller myndigheder, men kan vejlede og henvise til andre funktioner som læge, tillidsvalgte, psykolog og jurist.

Den, som søger hjælp, afgør selv, hvilken af kollegahjælperne, som skal kontaktes. Samtaler foregår primært via telefon. Det er op til den, der søger hjælp, hvornår kontakten skal afsluttes.

Kollegahjælpen er under udarbejdelse i dyrlægeregi. Muligheder for en lignende ordning for VSP’er undersøges med forbundet.

Dyrlæger har meldt sig til at være kollegahjælpere. praQtice er i dialog med PDA’s fond om støtte til uddannelsesprogram for kollegahjælpere.

Vil du gerne være kollegahjælper? Send en mail til os

I Norge har den norske veterinærforening lavet en kollegahjælpe-ordning med dyrlæger, som på frivillig basis stiller sig til rådighed. Se mere på:  https://www.vetnett.no/kollegahjelpen/

Her ses tre kollegahjælpere i grøn ‘uniform’ sammen med Helene Seljenes, der har gennemført en undersøgelse med titlen: Professional help-seeking behaviour for mental health problems among veterinarians in Norway: a nationwide, cross-sectional study (The NORVET study)