Trivselsmåling

Trivselsmålinger er vigtige for at få en god og velfungerende arbejdsplads, fordi de giver ledelsen og medarbejderne indsigt i, hvordan det faktisk er at arbejde i virksomheden. Det giver mulighed for at identificere eventuelle problemer eller udfordringer, som kan have en negativ indvirkning på arbejdskulturen, arbejdsmiljøet eller medarbejdernes motivation og engagement.