ADIZES PROFILER

Adizes profiler

En Adizes test afdækker personprofiler ud fra rollerne producent, administrator, entreprenør og integrator. Man vil typisk have alle fire roller i sig, men nogle er mere dominerende end andre. Værktøjet kan bruges i dialog om roller, samarbejde, opgavefordeling, relationer. Samtidig giver testen selvindsigt og åbner for udvikling; individuelt, i team og på arbejdspladsniveau.