Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet og handler helt kort om at finde ud af:

   

   • Om I har problemer med arbejdsmiljøet.

   • Hvor problemerne eventuelt er.

   • Hvordan I løser problemerne.

   • Hvem der har ansvaret for, at de bliver løst.

   • Hvornår I skal følge op.

  I praQtice anbefaler vi, at man tager APV’en seriøst, da en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø er en del af det at være en sund virksomhed. Her præsenteres en enkelt model fra Arbejdstilsynet, samt en elektronisk betalingsversion fra praQtice.

  Krav til APV’en

    

    • Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

    • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget.

    • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.

    • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen.

    • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis.

    • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

   SÅDAN GØR DU:

   Den håndholdte version fra Arbejdstilsynet:

     

     • Udpeg ansvarlige, der skal drive APV’en som projekt.

     • Giv medarbejderne en tidsfrist på max en uge til at udfylde og aflevere skemaet til de APV-ansvarlige.

     • På baggrund af de indkomne skemaer prioriterer arbejdsgruppen hvilke udfordringer/indsatser, der skal arbejdes med.

     • Afhold klinikmøde med fokus på arbejdsmiljø. For proces, kan du søge inspiration her.

    Den elektroniske version fra praQtice:

      

      • Udpeg ansvarlige, der skal drive APV’en som projekt.

      • Kontakt praQtice her (anfør årsag til henvendelse) for at få link til elektronisk spørgeskema. 

      • Send link til spørgeskema til alle medarbejdere og ledere og giv dem en tidsfrist på max en uge til at besvare.

      • En uge efter sidste afleveringsfrist modtager du en rapport med alle svar, en anbefaling til punkter værd at arbejde med samt en videointroduktion, der kan bruges som kickoff.

      • Indkald til – og afhold klinikmøde med fokus på arbejdsmiljø.

      

     Pris : 3000,- ekskl. moms.