Bør/gør analyse

Bør/gør modellen er et godt dialogværktøj, når man arbejder med strategiudvikling i praksis. Ofte kan det passes ind i et forløb, der ser således ud:

   • Målsætning – hvad drømmer vi om?

   • BØR/GØR ANALYSEN

   • Valg af fokusområder

   • Arbejde med fokusområder

  Modellen og brug af modellen

  Start med at blive skarp på målet. Hvad er det i drømmer om? Hvad er det i vil? Dernæst laver i arbejdsspørgmålet: Hvis vi skal nå vores mål:

    • Hvad gør vi i dag, som er vigtigt at fastholde?

    • Hvad gør vi i dag, som vi skal lade være med – eller gøre mindre af?

    • Hvad skal vi gøre fremadrettet, som vi ikke gør i dag?

    • Er der et eller andet, som vi ikke ser?

   Medarbejderne deles op i et antal grupper á 3-5 medarbejdere og hver gruppe skal lave deres egen version, som fremlægges i plenum. Der skal sættes mellem 20-40 minutter af til gruppearbejdet.

   Jeg anbefaler, at man giver grupperne et flipoverark og en tush med, hvor de så tegner modellen og skriver deres input på gule sedler som sættes på arket.

   Arket fremlægges i plenum og efterfølgende tager man de vigtigste gule sedler og sætter på et nyt fælles ark. Når det nye ark er dannet er øvelsen i mål og man kan gå i gang med næste skridt, som er at danne fokusområder på baggrund af analysen.

   God analyselyst!!!

   Af Christian Kolthoff, cand.med.vet, E*MBA, IAF certificeret facilitator, praQtice