DA’s trivselsundersøgelse – 2019

DA gennemførte i efteråret 2019 en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af både praksisejere og alle ansatte medarbejdere, hvor der blev spurgt i forhold til trivsel og arbejdsglæde.

Undersøgelsen er gennemført i tæt samarbejde med Ansatte Dyrlægers Organisation og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening for at sikre, at undersøgelsen er dækkende.

Formålet med undersøgelsen var:

  • At komme i gang med at belyse emnet trivsel og arbejdsglæde.
  • At udfærdige en professionel spørgeramme som basis for målinger over tid.
  • At kunne sammenligne på forskellige parametre (ansættelsesforhold, branche, geografi, alder osv.) for at identificere, hvor udfordringerne ligge,r og hvem vi kan lære af for at skabe forbedring.
  • At skabe basis for afledte tiltag og projekter med henblik på at øge trivsel og arbejdsglæde.

“Her laves en orange box med læs undersøgelsesrapporten her”

Lidt om undersøgelsens konklusioner

Det meningsfulde holdarbejde:
Der scores højt på relationer, mening og medbestemmelse. Man oplever sig som en uundværlig del af et hold, som arbejder med arbejde, der giver mening og man har mulighed for at påvirke sit eget arbejde. Disse tre ting i sammenhæng skaber basis for et godt og meningsfuldt arbejdsliv og er noget af det unikke ved livet i klinisk praksis.

Forretningsmodellen er udfordret:
Man oplever at ressourcerne ikke står mål med opgaverne og at man løber fra opgave til opgave. Desværre munder arbejdspresset ikke ud i at ejere og ansatte oplever at få en tilstrækkelig belønning for indsatsen. En del udfordringen kan hænge sammen med suboptimal ledelse og deraf lav effektivitet, men det kan også tyde på at forretningsmodellen og prissætningen er en udfordring.

Manglende kvalitet i ledelsen:
I tillæg til arbejdspres og presset økonomi efterlyser medarbejderne en mere inspirerende dialog om mål og resultater og man savner jævnlig og god feedback. I tillæg gives der udtryk for, at kulturen til tider præges af ”brok”. Dette indikerer, at der er behov for lederudvikling.