Dialogværktøj om faglig udvikling

Sukker du efter faglige udviklingsmuligheder og spændende faglige udfordringer? Mange oplever, at efter en stejl udviklings- og læringskurve i de første 2-3 år i praksis, så begynder mulighederne at stagnere. Særligt VSP’ere fortæller i interviews og til arbejdsglædeworkshops, at det kan være vanskeligt at finde (nok?) relevante kurser, og at det kan være svært at få tid til/’lov til’ at komme på ønskede kurser.

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at fastholde dit personale og tiltrække nye medarbejdere, er der ingen tvivl om, at du skal have fokus på udviklingsmulighederne. Både ved at være lydhør over for ønsker, sørge for, at der er rum til, at ønsker bliver bragt på bane, indgå i drøftelse om, hvorvidt de ønskede kurser er relevante for virksomheden og for den pågældende medarbejder set i lyset af medarbejderens nuværende og fremtidige jobfunktioner samt sørge for, at der i fællesskab bliver lavet en plan for, hvad der er både ønsket, realistisk og rimeligt.

Der kan også være tilfælde, hvor du som arbejdsgiver skal sørge for at motivere, inspirere og researche på muligheder.

Investering i udvikling er ikke bare motiverende for medarbejdere, men også en nødvendighed for arbejdspladsens fremtidssikring. En plan for, hvordan ikke kun den enkelte, men hele teamet eller hele arbejdspladsen får glæde af den faglige udvikling er en rigtig god idé. Nogle steder afholder man interne oplæringer/overleveringer, når en medarbejder eller leder har været på kursus/til foredrag osv.

På arbejdsglædeworkshops drøftede deltagerne emnet: ‘Udviklingsmuligheder for VSP’er’ og vi har lavet en opsamlingsvideo med hovedpointerne. Se den også gerne, hvis du er dyrlæge, for der er inspiration at hente:

Tidligere gennemførte undersøgelser i branchen om arbejdsglæde og om hvorfor fagfolk forlader branchen giver tydelige signaler om, at det er vigtigt at tage dette emne op. Her er par citater, der går igen i besvarelserne:


Hvad har gjort dig glad på arbejdet i dag?
“Når uvidenhed og usikkerhed bliver vekslet til viden og sikkerhed – og når en kollega har mulighed for at guide og vejlede”
“Jeg har været på kursus og lært noget nyt 😉 “
“Jeg er blevet fagligt udfordret”

Er det noget, som du har mulighed for at tale om og lave en plan for med din leder/dine kolleger? Og er der afsat tid og ressourcer til det? Har I drøftelser om, hvad der både for dig og for virksomheden vil være det rigtige at udvikle dig inden for?

Hvad er den vigtigste årsag til, at du forlod erhvervet?

Som grøn dyrlæge blev jeg kastet ud i mange ting, jeg ikke følte mig kompetent til, hvilket var stressende

Manglende oplæring og supervision

Hvad kunne få dig til at vende tilbage?

“Gode muligheder for kurser inkl. kongresser

Dage hvor der er tid nok til at give det lille ekstra

Her finder I et godt værktøj til dialog om emnet og planlægning af det:

Faglige udviklingsmuligheder er en del af MUS-samtalen. Emnet kan også indgå på et TUS-møde, og her er et værktøj, som måske kan inspirere: