3 gode ting – fokus på det positive i hverdagen

TRE GODE TING

Udfordring: Forskning viser, at man med fordel kan skabe fokus på positiv tænkning. Det du giver opmærksomhed, er det, der fylder i din hverdag. Jo mere du har fokus på de gode ting, jo mere fylder det gode i din hverdag.

Hvornår kan det give mening at køre øvelsen: Altid. Når ”lykke-forskere” bliver spurgt ind til, hvilke øvelser de selv benytter sig af, så er ”tre gode ting” næsten altid på listen. I praQtice har vi testet det på mange klinikker i forskellige former og vi anbefaler, at det altid tænkes ind i en eller anden form.

Formål: At flytte fokus på de gode ting, for derved at skabe en god stemning på klinikken generelt.

Tre alternative måder:

 • Alt. 1. På hver møde/morgenmøde starter man med ”tre gode ting”. Det foregår ved at mødelederen siger ”tre gode ting” hvorefter mødedeltagerne kvitterer med gode eksempler på ting, der gik godt dagen før.
 • Alt. 2. I omklædningsrummet sættes en tavle. Inden man går hjem, skriver man 1-3 gode ting fra dagen. På det efterfølgende morgenmøde tager man tavlen med, så man kan blive positivt inspireret under mødet. Mødeleder udpeger 1-3 overskrifter/historier på tavlen og beder om en uddybelse.
 • Alt. 3. Deltagerne får på mødet udleveret en notesbog, hvor de hver dag, inden de går hjem skal skrive ”tre gode ting” (hvad var godt og hvorfor). Efter en tre ugers periode tager man en dialog om hvad folk har skrevet – og hvad der betyder noget for den gode stemning.

Materialer:

 • Alt. 1: Kræver ingen materialer
 • Alt 2: Whiteboardtuscher i farver + lille whiteboard, f.eks. fra Ikea
 • Alt 3: Små notesbøger, f.eks. fra Søstrene Grene

Brug denne video som introduktion:

Sådan gør du som projektansvarlig:

Inden mødet:

 • Gennemse videoen med Michael Kamber.
 • Vælg hvilken variant, som du ønsker at køre.
 • Sæt ”tre gode ting” på som punkt til et kommende personalemøde

Under mødet:

 • Fortæl hvorfor du sætter ”tre gode ting” i værk (vigtigste argument er, at det virker)
 • Lad alle gennemse videoen med Michael Kamber. Det kan enten være på storskærm eller på egne mobiltelefoner.
 • Beslut i fællesskab præcis, hvordan I ønsker at køre øvelsen på klinikken.

Efter mødet:

Sørg for at holde fast. For at virke skal alternativ 1 & 2 køres ved hvert møde og ved alternativ 3 skal alle sørge for at skrive noget i bøgerne.

Hvad nu hvis:

Vær obs på, at øvelsen i alternativ 3 kan medføre både positive og negative kommentarer, når man følger op. Sæt derfor god tid af til dialog – og lad være med at være bange for de negative kommentarer – blot lyt og lær.