Forstå dine kolleger/ansatte med Empathy Mapping

Af Christian Kolthoff, cand.med.vet, E*MBA, IAF certificeret facilitator, praQtice

Dette er en model, fra en af vores samarbejdspartnere Mads Bab fra Gnist

Modellen/øvelsen er super god, hvis man ønsker at blive klogere på en medarbejder eller kollega, som man ofte er i konflikt med. Det handler om at tegne et “empathy map” over medarbejderen/kollegaen for på den måde at forstå personen og forbedre dialogen.