Fremtidens ansættelse og ledelse af unge dyrlæger i veterinær klinisk praksis

Opgave v. Louise Stoltenberg og Christian Kolthoff i forbindelse med kursusforløb ledelsesudvikling

Opgaven udspringer af en bekymring for den manglende tilknytning af unge dyrlæger, der opleves i
veterinær klinisk praksis. Det at unge dyrlæger stopper i klinisk praksis efter ganske få måneder eller
år er en udfordring for praksis, der kommer til at mangle ressourcer, men det rummer også nogle
negative menneskelige konsekvenser for de unge, der gennem mange år har uddannet sig frem mod
en karrierevej, der efter kort tid viser sig ikke at være bæredygtig for dem.
Derudover har vi som forskere i dette projekt et ønske om at udforske de unge dyrlægers perspektiv i
en forhåbning om, at noget af løsningen ligger i en gensidig forståelse og accept af forskellige måder
at se verden på, på tværs af generationsskel.

Læs opgaven her: