Inspiration til morgenmøder

morgenmøder

Udfordring/formål: Bruges for at skabe struktur på hverdagen.

Hvornår kan det give mening at køre øvelsen: praQtice’ undersøgelser viser at hovedparten af klinikkerne i med god trivsel har indført morgenmøde.

Det har med meget få undtagelser været en succes at indføre morgenmøde på alle klinikker, som vi har arbejdet med.

Sådan køres et godt morgenmøde:

  • Inden morgenmødets start sætter mødelederen tid af til at forberede morgenmødet.
  • Et godt, effektivt morgenmøde tager mellem 15-20 min. (absolut ikke mere).
  • Man kan med fordel arbejde ud fra en tavle, som alle kan se samtidigt. Stående møder er typisk mest effektive.
  • Mødet indledes med ”tre gode ting”
  • Derefter sættes der ca. 5 min. af til læring fra gårsdagen. Gerne med fokus på, hvad der gik godt (men det er også ok at nævne det, der ikke gik godt).
  • Så diskuteres og planlægges dagens patienter/gøremål.
  • Der afsluttes med eventuelle generelle bemærkninger.
  • Mødet afsluttes med ”fast stemme”, så alle er klar på, at nu skal man i gang og hurtigt fra start.

Noter: Man starter mødet til den aftalte tid. Hvis man først lader tiden skride, bliver det en dårlig vane, der ”belønner” de ustrukturerede.

Hvis det ikke lykkes i starten, så blot klø på, indtil man får skabt et koncept, der virker.