Mental helse blandt norske dyrlæger

Adskillige undersøgelser har vist øgede selvmordsrater blandt dyrlæger. Denne norske undersøgelse ser på selvmordstanker og -adfærd blandt dyrlæger i Norge og relaterede faktorer. Undersøgelsen var en landsdækkende undersøgelse, hvor 2596 dyrlæger i Norge deltog (svarprocent: 75%).

Vigtigste resultater

  • 27 % (n=682/2567) af norske dyrlæger har overvejet at livet ikke var værd at leve i løbet af det sidste år.
  • 5 % (n=139/2562) havde alvorlige selvmordstanker.
  • 0,2 % (n=6/2537) havde forsøgt selvmord.
  • Kvindelige dyrlæger rapporterede en signifikant højere forekomst af selvmordsfølelser og tanker end mænd. For alvorlige selvmordstanker havde kvinder næsten dobbelt så stor udbredelse som deres mandlige kolleger (6,2 % (n=108/1754) mod 3,6 % (n=28/766).
  • Faktorer forbundet med alvorlige selvmordstanker var singlestatus, negative livsbegivenheder og stress.

Dyrlægerne relaterede selvmordstanker til arbejdsmæssige og personlige problemer og i mindre grad til familiemæssige, sociale og andre problemer. Næsten dobbelt så mange kvinder (53%) som mænd (28%) rapporterede arbejdsrelaterede problemer som den vigtigste medvirkende faktor til deres alvorlige selvmordstanker. Kun 4 % rapporterede arbejdsproblemer som den eneste faktor af betydning.

Konklusion

Dyrlæger i Norge har relativt høj forekomst af selvmordsfølelser og -tanker, herunder alvorlige selvmordstanker. I multivariable analyser var de enkelte faktorer vigtigere end arbejdsrelaterede, mens arbejdsproblemer var den mest rapporterede medvirkende årsag til alvorlige selvmordstanker hos dyrlægerne selv. Rollen af ​​køn og specifikke arbejdsrelaterede faktorer bør undersøges yderligere for bedre at forstå kompleksiteten af ​​selvmordsadfærd blandt dyrlæger

Download og læs artiklen

Du kan downloade artiklen her