MUS-samtaler

Af Christian Kolthoff, cand.med.vet, E*MBA, IAF certificeret facilitator, www.praqtice.dk

MUS-samtaler er et godt dialogværktøj til brug i praksis. Blot man husker, at det ikke kan stå alene. Det er ikke nok, kun at snakke personlig og faglig udvikling én gang om året. I praQtice er vi fortaler for, at man holder 1:1 samtaler (af nogle kaldet “mini-MUS”) 4-6 gange årligt samt en mere omfattende MUS-samtale 1-2 gange årligt.

Sådan kan du gøre

  • Start med at vælge et godt MUS-dialogværktøj. Nogle er til omfattende skemaer og andre til mere enkle værktøjer. Selv er jeg glad for dette skema:
  • “HER laves en orange knap med praQtice-skemaet”.
  • Lav en aftale i kalenderen (ikke mindre end 1,5 time, hvis det skal gøres ordentligt).
  • Inden samtalen udfylder medarbejderen skemaet mens lederen laver nogle stikord til medarbejderen (det bliver for omfattende, hvis en leder skal udfylde et skema for hver enkelte medarbejder). Man viser ikke noterne til hinanden, men har det blot som stikord til sig selv.
  • Samtalen afholdes i et lokale, hvor man ikke bliver forstyrret under mødet.
  • Samtalen starter ved at lederen lister nogle positive emner op om medarbejderen for at skabe den gode stemning. Derefter går medarbejderen hele skemaet igennem (ca. 20 min.) mens lederen tager noter. Efter gennemgangen diskuterer man, hvad der i fællesskab vurderes som relevante emner og der træffes så vidt muligt konklusioner.
  • Senest en uge efter mødet, afleverer medarbejderen et referat til lederen.
  • Når alle MUS-samtaler i en praksis er afholdt, kan lederen med fordel komme med en kort opfølgning i plenum. Hvad har været hovedpunkterne? Hvad har er næste skridt? Hvornår følger vi op igen?

Yderligere info

Hvis du som medarbejder eller leder vil læse mere om MUS-samtaler, så er der en rigtigt god beskrivelse fra KRIFA her: