NFA-undersøgelse

NFA trivselsrapport om dyrlægebranchens trivsel

I 2022 gennemførte Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en trivselsmåling for DDD blandt personer i dyrlægebranchen. Undersøgelsen har titlen ‘Psykosocialt arbejdsmiljø i klinisk dyrlægepraksis. En undersøgelse af psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel i klinisk dyrlægepraksis i Danmark’.

Se rapporten her.

NFA-undersøgelsen har sammen med andre undersøgelser og data samt input fra hele branchen dannet grundlag for Vellivs arbejdsglædeprojektets aktiviteter Herunder denne værktøjskasse