Reflekterende teams til ledelses- og teamudvikling

Af Christian Kolthoff, cand.med.vet, E*MBA, IAF certificeret facilitator, www.praqtice.dk

Dette er en øvelse som jeg bruger i lederteams eller andre teams til at skabe rum for refleksion med henblik på at opnå nye perspektiver på opgaver, udfordringer og problemstillinger. Samtidig rummer det også en grad af teambuilding, når man lærer hinanden bedre at kende via reflekterende teams.

Det funger supergodt, når man er mellem 4-7 deltagere.

SÅDAN GØR DU/I:

Her vil jeg beskrive den mest simple version af reflekterende teams og i dette eksempel er varigheden af den samlede øvelse ca. 30-40 minutter.

Der vælges en fokusperson, der har et emne, som vedkommende ønsker at udforske nærmere og få feedback på. Desuden vælges der en interviewer. Foruden fokusperson og interviewer skal der være et reflekterende team bestående af 2-5 deltagere. Placeringen er således:

Placering om et bord. FB = Fokusperson; INT = Interviewer. Sidste tre er team-medlemmer.

Del 1: Udfordringen fremlægges:

Fokuspersonen fortæller om sin udfordring eller det, som vedkommende ønsker sparring på.

Intervieweren begynder at stille spørgsmål og kører en dialog, hvor deltagerne får belyst emnet yderligere. Interviewer skal ikke komme med gode råd og teamet forholder sig tavst imens. Gode spørgsmål kan være følgende:

  • Hvad vil du gerne have hjælp til?
  • Sig lidt mere om det…!
  • Hvad er vigtigst for dig?
  • Hvordan tænker x, y og z om problemet?
  • Hvem er det mest et problem for?
  • Hvilke dilemmaer ser du?
  • Hvad håber du på vil ske?

Der sættes ca. 10 min. af til dette punkt.

Del 2: Refleksion i teamet

Fokuspersonen vender sig med ryggen til bordet og må ikke tale, mens refleksionen/dialogen foregår.

Teamet bruger nu 10-15 minutter på at diskutere, belyse og reflektere over fokuspersonens udfordring. Hvad handler det om? Hvad kan være udfordringerne? Mulige løsninger? Holdninger etc.

Intervieweren er ordstyrer og har ansvar for, at dialogen fører til noget brugbart for fokuspersonen.

Del 3: Fælles dialog

Fokuspersonen vender sig om, siger tak for inputs og reflekterer over, hvad vedkommende tager med derfra. Derefter sættes der 5 min. af til dialog, hvorefter der er pause og gøres klar til næste fokusperson.