Sådan ændrer du et usundt arbejdsmiljø – Tripletesten

usundt arbejdsmiljø

Udfordring:

  • Arbejdsglædeundersøgelsen viser, at det er en udfordring, at mange taler bag ryggen på hinanden.
  • Interviewundersøgelsen afdækker, at VSP’er er hårde ved hinanden.

Hvornår kan det give mening at køre øvelsen:

  • Hvis klinikkens trivselsanalyse viser en lav score på spørgsmålet ”vi går bag hinandens ryg”
  • Hvis der generelt er problemer med, at man taler negativt om hinanden

Formål:

  • At skabe en kultur, hvor man taler hinanden op – taler til hinanden og ikke om hinanden.
  • For derved at sikre arbejdsglæde og trivselMetode: Fælles workshop á ca. en times varighed.

Materialer

  • Skærm eller projektor med god lyd, så alle kan se og høre denne:


Udskrift af plakat til underskrift link til plakat (gerne A3) samt tusch til underskrift
Ramme til at hænge plakat op
Sådan gør du som projektansvarlig:
Inden mødet
Se videoen igennem for at forberede dig mentalt
Invitér til mødet og sæt mødet i kalenderen (se evt. bilag med tekst til invitation). Mødet kan med fordel være en del af et møde med andre emner
Udskriv plakaten – gerne i A3 (A4 kan gå).
Sørg for at mødet er sat op, så alle kan se og høre videoen

Under mødet
Start med introduktion af emnet
Afspil videoen (har du ikke mulighed for at vise på storskærm, kan hver deltager se videoen på egen mobiltelefon)
Tag en dialog om, hvad deltagerne oplever og tænker (i større forsamlinger – start gerne med refleksion i grupper, efterfulgt af diskussion i plenum)
Kom med en opfordring til at alle skriver under på plakaten – og dermed tilslutter sig en god samarbejdskultur
Efter mødet
Indram plakaten og hæng den op i personalerummet.
”Genbesøg” plakaten/bring den i spil ved at kommentere, når nogen taler negativt om andre.
”Hvad nu hvis?”:
Har du en udfordring med en person, som du gerne vi ”kommentere på”, så kan du vælge at tage din udfordring op med ledelsen frem for at snakke om medarbejderen med andre.
Finder du det vanskeligt at ”konfrontere” en kollega direkte så kan du måske finde inspiration i disse værktøjer (links til youtube-videoer):
o   Sandwichmodellen
o   Girafsprog