Sådan uddelegerer du opgaven

Hvem er værktøjet til? Leder.
Hvor lang tid tager værktøjet at bruge? 15 min. at sætte dig ind i værktøjet, herefter individuelt tidsforbrug vedr. dialog med personer, som du uddelegerer til.

Derfor skal du uddelegere opgaver

Der er flere årsager til, at det er en god idé for dig som leder at uddelegere opgaver.

 • Ofte er det uholdbart, at du løser alle opgaver selv.
 • Måske har du ingen interesse i eller forudsætninger for ledelse.
 • Det styrker din position som leder, frigiver tid til andre opgaver og er en investering i dit team, som kan lede til nytænkning i opgaveløsningen og få dine medarbejdere til at vokse.
 •  
 •  

Sådan gør du i 7 trin

1. Afklar, hvad der skal uddelegeres Start med at finde ud af, hvad du vil uddelegere. Skriv alle dine opgaver ned på en liste, og understreg de opgaver, som du gerne vil uddelegere. Det er vigtigt, at uddelegering ikke forveksles med at slippe af med det arbejde, man ikke selv gider eller har tid til at tage sig af. Det skal gå hånd i hånd med medarbejdernes kompetencer og præferencer og dermed give medarbejderne en følelse af mere indflydelse og ansvar. Hvis det modsatte er tilfældet, føler medarbejderne, at opgaven er blevet påduttet dem, og at de blot adlyder ordrer. Et godt råd er ikke at uddelegere opgaver, der kan elimineres. Hvis du ikke skal bruge ressourcer på en opgave, skal du overveje, om det er relevant, at andre skal lave den.” (Kilde: Lederweb) 

2. Vælg den rette person at uddelegere til “Det handler ikke nødvendigvis om at finde den medarbejder, der kan gøre det bedst. For at finde den rette person at uddelegere til, kan du stille følgende spørgsmål: Hvem har brug for at udvikle disse færdigheder? Hvem har kapacitet til at påtage sig opgaven? Hvem har vist interesse? Hvem er klar til en udfordring? Hvem vil se dette som en belønning?” (Kilde: Lederweb) 

3. Udtryk konkrete forventninger og præcisér målet “Som leder er det en god ide at starte med at tydeliggøre opgaven i dit hoved” (Kilde: Lederweb) Dernæst skal du videreformidle til medarbejderen:“Visualisér opgaven og stil klare forventninger til resultatet (“hvad opgaven er”) Hvordan passer opgaven ind i det større billede (“hvorfor vi gør det”). Opstil kriterier for måling af succes (“hvordan det skal se ud, når det gøres godt”)” (Kilde: Lederweb)

4. Giv ressourcer og autonomi Ressourcer kan være “(…) kompetencer, tid, ressourcer eller hjælp fra andre.” (Kilde: Lederweb) Medarbejderne ønsker autonomi frem for opgaver, teams og tid. (…) Forklar, hvilke beslutninger vedkommende kan træffe uden din godkendelse, og hvilke beslutninger du skal godkende.” (Kilde: Lederweb)

5. Sæt en deadline “Efter at opgaven er beskrevet så klart som muligt, aftaler I en deadline.” (Lederweb)

6. Beskriv de resultater, du forventer, men ikke metoden “Du skal undgå at blande dig i måden, opgaven løses på. Alle har forskellige måder at udføre en opgave på, og resultatet er ofte vigtigere end fremgangsmåden. Når du lader medarbejderne bruge deres egne metoder til at løse opgaven, vil de være mere produktive, kreative og tage mere ejerskab.” (Lederweb)

7. Spørg løbende hvordan det står til, og giv feedback En effektiv form for feedback er at give ros for det, som fungerede godt. “For at sikre, at uddelegeringen af ansvar bliver modtaget og forstået korrekt, samt at medarbejderne føler sig anerkendt og hørt, skal du løbende give feedback. Du kan med fordel fastlægge delmål i opgaverne, hvor det vil være oplagt at give medarbejderne feedback og spørge ind til, hvordan det står til med opgaven. Sådan kan du undgå at mikrostyre eller underlede medarbejderne.

Du skal passe på, at du ikke blander dig for meget og kigger dine medarbejdere over skulderen. Får du en opgave tilbage fra en medarbejder, som er acceptabel, men ikke perfekt, er det helt okay. Det er demotiverende og frustrerende for medarbejderen, hvis du kun forventer det perfekte og ofte spild af tid. Fokuser hellere på, hvad der kan gøres bedre næste gang.” (Lederweb)

Huskeliste (måske til udprint og ophæng som reminder):

Sådan uddelegerer du opgaver

 1. Afklar, hvad der skal uddelegeres
 2. Vælg den rette person at uddelegere til 
 3. Udtryk konkrete forventninger
 4. Giv ressourcer og autonomi
 5. Præcisér målet, og sæt en deadline 
 6. Beskriv de resultater, du forventer, men ikke metoden
 7. Spørg løbende hvordan det står til, og giv feedback

Referencer

Denne liste af punkter er lavet med stor hjælp fra artikler på Lederweb. Disse og andre artikler kan du finde her, hvor du kan læse mere om at uddelegere:

Bliv bedre til at uddelegere (Væksthus for ledelse)

7 trin til bedre uddelegering (Væksthus for ledelse)