Hvorfor certificering?

Hvis man gerne vil skabe en arbejdsglad virksomhed, så handler det om at gøre en aktiv, fokuseret og fælles indsats. Med arbejdsglæden følger engagement og medarbejdertilknytning, som igen bibringer gode kundeoplevelser, høj faglighed og sund praksisøkonomi.

Vi bruger en meget stor del af vores liv på arbejde, og vi fortjener at have det godt, når vi er der. I de seneste år er trivslen kommet under pres mange steder på arbejdsmarkedet. Stress og sygemeldinger samt problemer med at kunne rekruttere er noget, som rammer mange. Og i dyrlægebranchen går vi ikke fri. Heldigvis kan man arbejde med trivsel på arbejdspladsen på mange forskellige planer.

En arbejdsglædecertificeret klinik er en blåstempling af, at du allerede har gjort en indsats og løbende arbejder med din arbejdsglæde. Og det er meget mere end et stempel og et signal udadtil. Det allervæsentligste er, at I opnår et godt arbejdsmiljø, ved hvordan I skal arbejde med udfordringer – for ingen arbejdsplads kan sige sig fri for udfordringer. Med arbejdsglædecertificeringen giver vi klinikken en værktøj, hvormed man kan italesætte arbejdsglæde og arbejde med fokuserede tiltag.Den positive spiral er skabt.

Ved at tilmelde jer ordningen, får I fokus på arbejdsglæden. Trinvist og koordineret ud fra nogle parametre, som I prioriterer. I kan desuden søge inspiration i Værktøjskassen og bestille en arbejdsglædeworkshop – elementer, som spiller sammen med certificeringsordningen.

Mange brancher har gode erfaringer med arbejdsglædecertificeringer, se eksempelvis case fra tandlægepraksis. Vi tror på, at ordningen kan rykke dyrlægebranchen i den rigtige retning.

Hvorfor blive arbejdsglædecertificeret?

  • Klinikken får hjælp og inspiration til at arbejde målrettet med trivsel og arbejdsglæde. 
  • Emnet ‘arbejdsglæde’ kan virke som et uendeligt hav, fordi det trækker tråde til stort set alting på arbejdet og man vil gerne det hele. Certificeringen kan i den forbindelse være en synlig milepæl for jeres arbejde.
  • Klinikken får indblik i styrker og svagheder inden for arbejdsglæde og hvor der bør sættes ind.
  • Klinikken kan måle sig op imod andre i branchen og se, hvor den skiller sig ud. 
  • Klinikken kan følge udviklingen og effekten af de indsatser, som foretages for arbejdsglæden
  • Klinikken sender et tydeligt signal til medarbejdere om at tage trivsel seriøst.
  • Klinikken kan bruge en arbejdsglædecertificering til rekruttering og markedsføring.
  • Certificeringsordningen sikrer et løbende fokus på arbejdsglæde med god chance for at tage evt. konflikter/mistrivsel i opløbet.
  • Arbejdsglæde smitter positivt – ikke kun på folks trivsel, men også på klinikkens økonomi, effektivitet og kundeoplevelser.