Hvorfor blive arbejdsglædecertificeret?

Hvis man gerne vil skabe en arbejdsglad virksomhed, handler det om at gøre en aktiv, fokuseret og fælles indsats. Med arbejdsglæden følger engagement og medarbejdertilknytning, som igen bibringer gode kundeoplevelser, høj faglighed og sund praksisøkonomi.

Vi bruger en meget stor del af vores liv på arbejde, og vi fortjener at have det godt, når vi er der. I de seneste år er trivslen kommet under pres mange steder på arbejdsmarkedet. Stress og sygemeldinger samt problemer med at kunne rekruttere er noget, som rammer mange. Og i dyrlægebranchen går vi ikke fri. Heldigvis kan man arbejde med trivsel på arbejdspladsen på mange forskellige planer.

En arbejdsglædecertificeret klinik er en blåstempling af, at I gør en indsats og løbende arbejder med din arbejdsglæde. Og det er meget mere! For det allervæsentligste er, at I opnår et godt arbejdsmiljø og arbejder med udfordringer – for ingen arbejdsplads kan sige sig fri for udfordringer. Med arbejdsglædecertificeringen giver vi klinikken værktøjer til at få skabt den positive spiral – ud fra de parametre, som I ønsker at prioritere.

“Det har været en fornøjelse at få certificeringsbesøg på klinikken og selv være med ude som auditør. Det foregår i en positiv og god form, og har skabt interesse og værdi.”
Bonnie Horne
Dyrlæge og ejer, Vrønding Dyreklinik
"Tak for et godt og givende forløb, som for os på Aalborg Dyrehospital, inspirerer til at fortsætte arbejdet for vores fælles arbejdsglæde. Vi ser frem til de næste hjerter."
Mette Rønn-Landbo
Dyrlæge og medejer, Aalborg Dyrehospital
"Vi arbejder i certificeringen med vores kommunikation, støj og forstyrrelser, travlhed og pres. Allerede auditbesøget åbnede op for det videre arbejde."
Sandra Vind
Veterinærsygeplejerske, Buddinge Dyreklinik

Hvorfor blive arbejdsglædecertificeret?

  • Klinikken får hjælp og inspiration til at arbejde målrettet med trivsel og arbejdsglæde. 
  • Emnet ‘arbejdsglæde’ kan virke som et uendeligt hav, fordi det trækker tråde til stort set alting på arbejdet og man vil gerne det hele. Certificeringen kan i den forbindelse være en synlig milepæl for jeres arbejde.
  • Klinikken får indblik i styrker og svagheder inden for arbejdsglæde og hvor der bør sættes ind.
  • Klinikken kan måle sig op imod andre i branchen og se, hvor den skiller sig ud. 
  • Klinikken kan følge udviklingen og effekten af de indsatser, som foretages for arbejdsglæden
  • Klinikken sender et tydeligt signal til medarbejdere om at tage trivsel seriøst.
  • Klinikken kan bruge en arbejdsglædecertificering til rekruttering og markedsføring.
  • Certificeringsordningen sikrer et løbende fokus på arbejdsglæde med god chance for at tage evt. konflikter/mistrivsel i opløbet.
  • Arbejdsglæde smitter positivt – ikke kun på folks trivsel, men også på klinikkens økonomi, effektivitet og kundeoplevelser.

Mange brancher har gode erfaringer med arbejdsglædecertificeringer, se eksempelvis case fra tandlægepraksis. Vi tror på, at ordningen kan rykke dyrlægebranchen i den rigtige retning.

Slides om status på arbejdsglædecertificering 2023: Arbejdsglædecertificering_oplæg 23. nov 2023