Bestil jeres egen arbejdsglædemåling

Skal I med i næste runde af trivselsmålinger? 

Løbende arbejdsglædemålinger er en vigtig del af at holde fokus på arbejdsglæden. Nogle måler en gang årligt og andre måler to gange om året. Vi anbefaler enten brugen af www.gais.dk eller praQtice egen trivselsmåling, der bygger på spørgerammer fra GAIS, Gallup G12, Great Place to Work, Mind Matters Initiative tilpasset til danske dyrlægepraksis.

Vi kører arbejdsglædemålinger to gange årligt. Én måling i april og en måling i oktober.

Prisen for en arbejdsglædemåling inkl. rapport er kr. 1.850,- ekskl. moms. Overskuddet fra målingerne går til yderligere forskning og udvikling inden for arbejdsglæde og trivsel.

Målingen foregår ved, at du sender en forespørgsel på mail til praQtice senest hhv. 1. maj og 1. oktober. Derefter modtager du link til spørgeskema (se eksempel her), som distribueres til alle klinikkens medarbejdere. Der er 14 dages svarfrist, hvorefter vi trækker rapporten. 10. maj hhv. 10. oktober modtager du en melding om, hvor mange respondenter, der har svaret, så du selv kan rykke for flere svar.

En uge efter svarfristen modtager du en rapport (Eksempel PDF).