Om arbejdsglædecertificering

Med en certificering og den tilknyttede arbejdsglædeværktøjskasse får klinikkerne inspiration og værktøjer til at udvikle arbejdsglæden samt øger deres mulighed for at rekruttere medarbejdere ved at kunne skilte med god arbejdsglæde på klinikken

Ordningen er udviklet som en del af Vellivs arbejdsglædeprojekt af PraQtice i samarbejde med ni pilotklinikker.

Man kan opnå mellem 1-3 hjerter. I første runde opnår man max. 1 hjerte.

Forud for besøget kan man få gennemført en trivselsanalyse, som er et af de elementer, der danner grundlag for klinikkens videre arbejde med arbejdsglæde. Processen er individuelt tilpasset i forhold til de ønsker, mål, udfordringer og motivationsfaktorer, der gør sig gældende.

 • Måling, udvikling og dokumentation for arbejdsglæde
 • Giver et målrettet og kontinuérligt fokus på arbejdsglæde
 • Certificeringsbesøg med fokus på netop jeres klinik
 • Rapport med opsamling, anbefalinger og konkrete værktøjer
 • Adgang til arbejdshæfte og lukket Facebook-sparringsgruppe
 • Giver stolthed blandt medarbejdere
 • Giver synlighed i rekrutteringsøjemed
 • Bidrager til at løfte trivslen i dyrlægebranchen
 • Mulighed for at udbygge med eksempelvis en fælles sparringsdag, kurser mv.

Prisen for et års certificering er 9.500,- kr, ekskl. moms, som dækker 3 timers certificeringsbesøg, opfølgning med evalueringsrapport; herunder  anbefalinger tilpasset klinikken, arbejdshæfte og andet materiale samt brug af certificeringslogo, som tilsendes i ønsket format. Dertil kommer evt. pris for trivselsanalyse.

Ved certificeringsbesøg tager vi udgangspunkt i en trivselsanalyse, som max. må være et halvt år gammel. Hvis I allerede har fået lavet en sådan, så bruger vi denne. Hvis vi skal gennemføre den for jer, så koster det 1.500,- kr. ekskl. moms uanset antal personer (rabatpris som en del af certificeringspakken). Læs mere her: https://arbejdsglaedeipraksis.dk/trivselsanalyser/

Vi gennemfører certificeringsrunder to gange om året, efterår og forår. Certificeringsbesøg finder sted 1 gang årligt 2 år i træk ved arbejdsglædekonsulent og en ringauditør fra anden klinik i ordningen   Herefter hvert andet år fysisk på klinikken, hvert andet år digitalt.

For at kunne tilmelde sig certificeringsordningen, så kræver det, at:

 • I er indstillet på at arbejde målrettet med trivsel på klinikken.
 • I udnævner en medarbejder- og en lederrepræsentant for arbejdsglæde.
 • En af de to repræsentanter medvirker som auditør på en af ordningens andre klinikker.

Kontakt Anne Klindt på anne@praqtice.dk eller mobil 27120903 for at høre nærmere.

Indtryk fra audit: