Author: Christian

Stress

Åndedrætsøvelse mod stress

Her er en ret interessant artikel fra Stanford Medicine (på engelsk) om, hvordan en simpel vejrtrækningsøvelse kan bruges til at sænke stressniveauet. Øvelsen kaldes “Cyclic

Unge dyrlæger Facebookgruppe
Netværk

ERFA – Unge dyrlæger på Facebook

Gruppe for os unge dyrlæger, hvor man sparrer om de ting som fylder i hverdagen, som nyuddannet dyrlæge. Ideen er at man fx mødes (via videoopkald)

Ledelse

Bør/gør analyse

Bør/gør modellen er et godt dialogværktøj, når man arbejder med strategiudvikling i praksis. Ofte kan det passes ind i et forløb, der ser således ud:

Kommunikation

Kropssprog – inspirationsvideo

Af Christian Kolthoff, cand.med.vet, E*MBA, IAF certificeret facilitator, www.praqtice.dk Amy Cuddy, der forsker i kropssprog, fortæller: ”Vi smiler, når vi føler os glade, men hvis